top of page

חושבים להתגרש? כך תשמרו על הנכסים שלכם

עודכן: 10 בפבר׳ 2022

1. פתיחת חשבון בנק אישי

תהליך הפרידה מלווה במצבים לא פשוטים וכרוך לעתים בהוצאות משמעותיות שאינן צפויות מראש. על מנת להבטיח עצמאות כלכלית בתקופה מורכבת זו מומלץ לפתוח חשבון בנק אישי בו לא יהיה צורך לקבל אישור לביצוע פעולות מבן הזוג.


2. זכויות פנסיוניות

זכויות פנסיוניות הינם רכוש משותף, על אף שהם רשומים על שם אחד מבני הזוג, חלוקתם מתבצעת בסיום ההליך, כאשר בדרך כלל מומחה פיננסי (רו"ח או אקטואר) יחשב את הזכויות של כל אחד ויציע פתרון לאיזונם.

לנכסים הללו קיים תיעוד זמין בדוחות השנתיים שלהם ובמסלקה הפנסיונית וכמעט ולא ניתן להסתיר נכס כזה. עם זאת, מרגע הפרידה מידע על הצד השני יהיה פחות נגיש. העדר מידע זמין על הנכסים של בן זוג, יקשה לקבל החלטות מושכלות.

לפני תחילת ההליכים כדאי להציע לבן או בת הזוג לגשת יחד ליועץ פנסיוני על מנת למפות את הנכסים הפנסיוניים של התא המשפחתי ולשמור עותק של הדוח או לכל הפחות לשמור את התיעוד הקיים של הנכסים.


3. תגמול הוני ונכסים אחרים המנוהלים על-ידי המעסיק

תגמול הוני בדמוי אופציות או נכסים פיננסיים אחרים, נפוץ כיום בחברות רבות. בנוסף, לעתים מנהל המעסיק נכסים נוספים של העובד כיגון – זכויות לפיצויים, ימי חופש ומחלה, מענקי פרישה או שימור עובדים. גם נכסים מסוג זה אשר נצברו במהלך החיים המשותפים הינם ברי איזון. בדקו היטב את תנאי ההעסקה שלכם ושל בני הזוג שלכם ושימרו תיעוד של הסכמי העסקה, הסכמי הענקת אופציות וכד'.


4. נכסים חיצוניים

במקרה של נכסים חיצוניים, ובמיוחד דירת מגורים, שאינם רשומים על שם אחד מבני הזוג, ואשר נמצאים בשימושם, יתכן כי אחד מבני הזוג יטען למחצית משווי הנכס.

הדוגמה המובהקת ביותר היא מגורים משותפים בדירה השייכת לקרוב משפחה של אחד מבני הזוג.

במקרה כזה חשוב מאוד להבהיר מראש, לפני ההודעה על הפרידה, באמצעות חוזה, את עניין הבעלות והשימוש ואף לשקול לשלם שכר דירה לקרוב המשפחה, גם אם התשלום יהיה סמלי.5. עסק הרשום על שם בן/בת הזוג

פעילות עסקית, בין שמנוהלת באמצעות חברה בע"מ או עוסק מורשה, הינה נכס בר איזון במסגרת הפרידה. הבעיה הקשה ביותר היא מידע לגבי הפעילות העסקית שמקשה לנהל משא ומתן יעיל בתקופת הפרידה. ברגע שמתחיל הליך הפרידה יסרב בדרך כלל הצד שהעסק רשום על שמו לשתף במידע פיננסי לגבי העסק.


עד לרגע הפרידה, מגישים שני בני הזוג יחדיו דוחות אישיים למס הכנסה בכל שנה ולרוב יהיו מיוצגים על ידי אותו רואה חשבון. כלומר, גם בן הזוג שאינו רשום כבעל העסק חותם על הדוחות למס הכנסה הכוללים נתונים לגבי עסקיו של בן זוגו.


הבעיה היא שלא תמיד יתבקש בן הזוג השני לחתום בפועל. רשויות המס יקבלו את הדוח, גם אם נחתם רק על ידי אחד מבני הזוג, שכן במקרה זה הרשות רואה "..את החותם כמי שהצהיר שבידו ייפוי כוח מבן זוגו לחתום בשמו..".


לפני ההחלטה על הפרידה, חשוב לערוך פגישה עם רואה החשבון, לקבל ממנו פרטים ודוחות ולשמור את הדוחות המוגשים יחדיו למס הכנסה, ובמיוחד את הדוחות הכספיים המצורפים אליהם, אשר מפרטים את הפעילות העסקית. מידע כזה שנשמר באופן שוטף יקל על בן הזוג לבחון את הנתונים העסקיים ולנהל מו"מ הוגן על שווי חלקו בעסק. רגע לאחר הפרידה לא תצליחו עוד לקבל מרואה החשבון כל מידע לגבי הפעילות העסקית של בן זוגכם.


6. ירושות ונכסים שהתקבלו במתנה

ירושות ונכסים שהתקבלו במתנה מקרוב משפחה של אחד מבני הזוג אינם נכסים המחולקים במסגרת פירוק התא המשפחתי. הבעיה היא שאחד הצדדים יכול לטעון כי הייתה "כוונת שיתוף" ולדרוש מחצית ממנו. וכאן כבר נכנסים לשאלות משפטיות והצורך להוכיח באם הייתה או לא הייתה כוונת שיתוף.

על מנת להוכיח שהנכס שקיבלתם כירושה או כמתנה אינו בר שיתוף, עליכם לנהל את הנכס תוך הפרדה מוחלטת מהנכסים המשותפים ואלה הכללים המנחים לעניין זה:


הפקדה וניהול של כספי הירושה / מתנה בחשבון בנק אישי. שימו לב כי הפקדת הכספים בחשבון המשותף תשמש ראייה לכאורה לכוונת השיתוף.

קבלת הצהרה של נותן המתנה בה הוא מגדיר את ייעודה.

יידוע את בן הזוג לגבי ייעוד המתנה ושמרו תיעוד על כך.

רישום נכס נדל"ן שהתקבל על שם מקבל הירושה וביצוע כל הפעולות (שכר דירה, שיפוץ, ביטוח, משכנתא, מיסים וכד') בחשבון נפרד בלבד.

הימנעות ממגורים משותפים בדירה שהתקבלה במתנה או בירושה.


על מנת להגיע מוכנים להליך הפרידה ולהבטיח הליך הוגן, כדאי לשמור את התיעוד של הנכסים שהתקבלו, הפעולות שבוצעו בהם ואופן ניהולם.57 צפיות

Comments


bottom of page