top of page

כיצד בודקים חוב בהוצאה לפועל? חמש בדיקות פשוטות לאיתור טעויות בחישובי חובות ברשות האכיפה

מערכת חישוב החובות של רשות האכיפה וההוצאה לפועל עברה בשנים האחרונות מהפכה מחשובית, מה שמאפשר לה לבצע את חישובי החוב בצורה מדויקת הרבה יותר. הבעיה היא שחישובי המערכת מבוססים על נתוני בסיס שמזין הזוכה בתיק, ואם לא תבדקו נתונים אלו יתכן שתשלמו לזוכה סכומים מיותרים. במקרים מסוימים מדובר על הרבה מאוד כסף.


1. מועד תחילת החישוב


המועד ממנו מתחילה מערכת החישוב של ההוצאה לפועל לחשב את הפרשי ההצמדה והריבית. נשמע פשוט? ממש לא. בעל החוב מקליד בבקשת פתיחת התיק את התאריך שממנו מתחיל החישוב. חשוב לוודא שזהו התאריך האחרון לתשלום שנקבע בפסק הדין – ולא תאריך יצירת החוב או תאריך הפיגור בתשלום. הזנת מועד מוקדם יותר תגרום לתשלום עודף.


2. סכום החוב ההתחלתי


בחלק מהמקרים, במיוחד בחובות כלפי בנקים ומוסדות פיננסיים, הזוכה מחשב בעצמו את סכום החוב, כולל הפרשי ריבית והצמדה, מיום הפיגור ועד ליום פתיחת התיק, ולרשות האכיפה אין דרך לבדוק חישוב זה. אם בנק, לדוגמה, הגיש חישוב לא מדויק של יתרת החוב ליום פתיחת התיק, בין אם בטעות ובין אם בכוונה, אתם תשלמו הפרשי הצמדה וריבית דריבית מיותרים.

חשוב מאוד לבקש מהתובע את פירוט חישוב החוב ממועד נטילתו ועד למועד פתיחת התיק, ולבדוק את החישוב עם מומחה פיננסי או לכל הפחות לוודא שהתנאים תואמים את תנאי האשראי המקורי. קיימים מספר אתרי אינטרנט המאפשרים לבדוק את החישוב ללא עלות.3. כלל הריבית


במערכת ניהול החובות של רשות האכיפה מאות כללי חישוב ריבית המתאימים למקרים השונים. כל כלל ריבית שונה מהשני הן בגובה הריבית והן במועד שבו הריבית מצטברת לקרן – והופכת לריבית דריבית.

גם במקרה זה הזוכה בתיק פשוט בוחר את כלל הריבית ואם לא תבדקו מהו כלל הריבית שהוזן בתיק– יתכן ותחויבו בריבית גבוהה מזו שחייבים בה. רשות האכיפה מפרסמת באתר האינטרנט שלה את כל כללי הריבית וכן את גובה הריבית בשנים האחרונים.4. תשלומים ששולמו לפני או במהלך ניהול התיק


החלק הקריטי ביותר הינו תשלומים אשר שולמו ישירות לחייב שלא באמצעות מערכת רשות האכיפה. הבנק עיקל לכם כספים? שילמתם סכומים ישירות לעורך הדין של הזוכה או לזוכה עצמו לפני פתיחת התיק או במהלכו?

לכאורה, חובתו של הזוכה לעדכן את קבלת התשלום בתיק ואת מועד הקבלה. מפתיע לגלות שלעיתים הזוכים לא מעדכנים את רשות האכיפה בסכומים אלו, או שהסכומים מעודכנים בתאריכים או בסכומים לא נכונים.


יש להקפיד ולוודא רישום של כל סכום ששולם בגין חוב או מרכיביו במועד הנכון.5. הוצאות גבייה והוצאות אחרות


חלק מהוצאות ניהול התיק מחושבות על ידי מערכת המחשוב של רשות האכיפה. אבל קיימות הוצאות אחרות שהזוכה בתיק זכאי להן, והוא דורש אותן בנוסף על ההוצאות לניהול התיק ברשות.


זכרו שההוצאות האחרות בתיק אינן חלק מקרן החוב והן צריכות להתנהל בחשבון נפרד בתיק החוב. כלומר אם הזוכה, לדוגמה, זכאי הן לסכום חוב והן להוצאות אחרות אזי חשוב לוודא כי גם במערכת חישובי החוב מתנהל החוב באמצעות שתי קרנות – אחת של החוב המקורי ואחת של ההוצאות האחרות. יש לבחון כל הוצאה שביקש החייב בתיק ולוודא כי אכן מותר לו לדרוש מכם הוצאות אלו.36 צפיות

Comments


bottom of page